Grötlingbo – Viges slott

Viges slott i Grötlingbo 2014
5

Fastighet

Näs Martarve 1:34

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

5

Brukare

Ola Pettersson, Norrkvie, Grötlingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget kallas för Viges slott, eftersom det ligger rester efter två medeltida byggnader här. Den ena, ruinen, skall enligt fornlämningsregistret ha fungerat som stenbrott och enligt uppgift skall ladugården vid Sigsarve gård i Näs vara uppbyggd av material från ruinen. Ruinen är ungefär 29 x 19 meter.

En bit ifrån ruinen ligger resterna efter den andra byggnaden, en husgrund som är omkring 15 x 11 meter. Den är avskuren i ena kanten av åker. Intill husgrunden har man bland annat påträffat två bronsnålar, ett miniatyrsvärd, en tärning och en pärla. Föremålen finns idag hos familjen Larsson.

Änget är till stor del öppet, men här står ändå en del ek, ask och björk. Marken ligger egentligen i Näs socken.