Guldrupe – Västerby prästboställe

Västerby prästboställe i Guldrupe 2014
5

Fastighet

Guldrupe Västerby 1:1

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Guldrupe hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I Västerby inrättades ett kaplansboställe år 1693. År 1752 byggdes ett kalkstenshus här, tillsammans med olika uthus. Bostället nyttjades sedan ända fram till 1869. Alla byggnaderna revs. 1949-50. Kvar idag finns husgrunden och ett par brunnar.

Här står flera vackra lönnar och almar, och en stor bok. En bandtun avgränsar änget mot den omgivande åkermarken.

Änget hävdas sedan 1987 av hembygdsföreningen.