Hablingbo – Petes änge

Petes änge i Hablingbo 2014
5

Fastighet

Hablingbo Stjups 1:27

5

Areal

2,4 hektar

5

Markägare

Inga-Lill och Sture Boberg, Petes, Hablingbo

5

Brukare

Inga-Lill och Sture Boberg, Petes, Hablingbo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I denna mark, intill Paradisvägen i Hablingbo, kan man jämföra olika typer av änge som finns på Gotland. Här finns en stor öppen slätt, som sannolikt varit upplöjd i omgångar. Den rika förekomsten av höskallra vittnar om det. Här finns en halvöppen del, med spridda ekar, askar och almar ganska jämnt fördelade. Just i den delen är markväxtligheten sannolikt påverkad av röjning: här har glesats ut ordentligt i mitten av 1990-talet. Lundalmen är ett typiskt inslag bland ädellövträden. Bakom den röjda delen är änget igenvuxet till lövskog. Men bakom lövskogen, en bit in, öppnar sig åter gräsbärande slåtterytor. Här hittar man en rik flora, med gott om ängsväxter. Men det är inte så väldigt länge sedan som området var öppet, lövträden är unga.

Änget sköttes tidigare av Märta och Manne Boberg. År 1982 tog Inga-Lill och Sture vid.