Hangvar – Elinghem kyrkänge (kring kyrkan)

Elinghem kyrkänge (kring kyrkan) i Hangvar 2014
5

Fastighet

Hangvar kyrkogården 2:1, Hangvar S

5

Areal

0,7 hektar

5

Markägare

kyrkan, och en samfällighet

5

Brukare

Elinghem sockenförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Området närmast runt Elinghem ödekyrka är ett litet vackert hasselrikt änge. Här står grova ekar och askar, tillsammans med hasselbuskarna. Små gläntor öppnar sig här och där.

Marken har slagits sedan mycket länge av dem som bor häromkring. I början av 1980-talet bildades Elinghem sockenförening, och den har sedan dess ansvarat för ängshävden.