Hangvar – Elinghem kyrkänge (söder om kyrkan)

Elinghem kyrkänge (söder om kyrkan) i Hangvar 2014
5

Fastighet

Hangvar Bäcks 1:63

5

Areal

0,4 hektar

5

Markägare

Nils-Erik Engelke, Bäcks, Hangvar

5

Brukare

Inga och Nils-Erik Engelke, Bäcks, Hangvar

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Den södra delen av änget vid Elinghem ödekyrka, ut mot åkrarna, är bevuxen med ek, ask, björk, tall och hassel.

Inga och Nils-Erik har hävdat ängsmarken sedan år 1958. Tidigare slogs den av Anna och Nils Engelke.