Havdhem – Kvinnegårda änge

Kvinnegårda änge i Havdhem 2014
5

Fastighet

Havdhem Kvinnegårda 1:3

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Peter Käldare och Eva Levander, Kvinnegårda, Havdhem

5

Brukare

Peter Käldare och Eva Levander, Kvinnegårda, Havdhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skattläggningskartan över Havdhem socken från år 1702 visar att stora delar av markerna från Burge och upp förbi Anningåkre var äng på den tiden. Av detta stora område finns nu bara några enstaka små ängar kvar.

I änget finns gott om grova gamla klappade askar som vittnar om den långa historien av hävd. Även ek, björk och en hel del hassel växer här, samt någon apel och tall.

Änget sköttes tidigare av Anna och Erik Svensson. Fram till början av 1990-talet var det Karl Gustav Svensson som slog här. Sedan blev det betesmark. Sju år senare, år 1997, påbörjades en röjning, och ängshävden kunde åter tas upp.