Havdhem – Nickarve änge

Nickarve änge i Havdhem 2014
5

Fastighet

Havdhem Nickarve 1:3

5

Areal

0,4 hektar

5

Markägare

Inga och Tore Johansson, Nickarve, Havdhem

5

Brukare

Inga och Tore Johansson, Nickarve, Havdhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett litet flackt änge, som ligger alldeles intill gården. Hassel, ask, ek och björk är vanliga. Dessutom finns här några mer udda träd: lönn, hästkastanj, lärk, bok, blodbok och en järnek. Bokarna planterade Tores farbror i mitten av 1900-talet.

Änget sköttes tidigare av Greta och Harry Johansson. Inga och Tore har brukat marken sedan år 1975.