Havdhem – Rosarve änge

Rosarve änge i Havdhem 2014
5

Fastighet

Havdhem Stora Rosarve 1:10

5

Areal

1,9 hektar

5

Markägare

Doris Molin och Anders Melander, Rosarve, Havdhem

5

Brukare

Doris Molin och Anders Melander, Rosarve, Havdhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger längs med vägen västerut från Stora Rosarve. Här växer ek, ask, något björk, oxel, apel och hagtorn, tillsammans med mycket hassel. Änget har en ovanligt fin rumskänsla, träden står i täta vastar kring de små slätterna.

Marken slagits utan uppehåll åtminstone sedan 1959. Det är inte osannolikt att den har nyttjats som rastfålla till mjölkkorna under någon period längre bakåt i tiden. Men träden vittnar otvetydigt om att detta varit slåttermark i all tid dessförinnan. En skärvstenshög påminner om människans närvaro i området ända sedan bronsålder.

Änget efterbetas med nöt sedan länge.

Rosarve är ett mycket välbesökt och omtyckt änge: ett bredsrum i södra delen av änget används som festplats. Änget brukades tidigare av Märta och Hugo Melander. Anders övertog ansvaret för hävden under 1980-talet.