Hellvi – Stora Ire änge

Stora Ire änge i Hellvi 2014
5

Fastighet

Hellvi Stora Ire 1:7

5

Areal

0,7 hektar

5

Markägare

Maj-Britt och Torsten Andersson, Lilla Ire, Hellvi

5

Brukare

Maj-Britt och Torsten Andersson, Lilla Ire, Hellvi

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I en liten svacka alldeles nedanför en hällmark ligger detta lilla änge. Här står gott om ek, klappad ask och hassel, tillsammans med oxel, apel, ringbarkade aspar och några tallar. I de små slätterna finns ängsväxter som svinrot, klasefibbla, slåtterfibbla, brudbröd och gullviva.

Marken har varit igenvuxen, men Maj-Britt och Torsten återupptog den gamla hävden år 1998. Änget har nu återfått sitt tidigare utseende.