Hemse – Högby äng

Högby äng i Hemse 2014
5

Fastighet

Hemse Asarve 1:88

5

Areal

1,8 hektar

5

Markägare

Region Gotland

5

Brukare

Hemse hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Högby äng ligger alldeles i utkanten av Hemse, och är ett omtyckt och välbesökt område. Öppna slätter omväxlar med ask, björk, tall och några ekar. De välväxta tallarna pryder sin plats i änget och bidrar till dess karaktär. Här finns också gott om hassel. Ute i slätterna hittar man ängsväxter som svinrot och gullviva.

Här finns spår av människans markutnyttjande sedan mycket lång tid. Sannolikt har markanvändningen varierat under historiens gång. Under mitten av förra seklet återupptogs ängshävden, delvis med hjälp av Arvid Ohlsson. Hembygdsföreningen har ansvarat för hävden sedan 1970-talet.

I södra delen står en ganska stor ängsbod, och sedan 2004 ytterligare ett bulhus. Längs vägen står en fin bandtun.