Hemse – Sindarve änge

Sindarve änge i Hemse 2014
5

Fastighet

Hemse Sindarve 1:52

5

Areal

0,3 hektar

5

Markägare

Eva Twengström, Sindarve, Hemse

5

Brukare

Eva Twengström, Sindarve, Hemse

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Straxt intill gården ligger änget, en liten öppen gräsmark, med enstaka träd. Inga-Lena och Sylve Pettersson skötte änget från 1971 och fram till sekelskiftet.