Hogrän – Byssegårda änge

Byssegårda änge i Hogrän 2014
5

Fastighet

Hogrän Byssegårde 1:10

5

Areal

2,0 hektar

5

Markägare

Kimberly och Johan Myr, Byssegårda, Hogrän

5

Brukare

Kimberly och Johan Myr, Byssegårda, Hogrän

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Skattläggningskartan från år 1700 visar att öster om kyrkan var Hogrän socken till stor del äng på den tiden. Det mesta är idag åker, något betas och en del har fått växa igen till lövskog. Denna del av den gamla ängsmarken har i vår tid huvudsakligen nyttjats för bete. Under 1950-talet röjdes en stor del av träd och buskar bort, till det öppna tillstånd vi ser idag. Änget övertogs år 1983 från Elisabeth Myrs far, Carl-Erik Liljegren. Elisabeth och Leif Myr skötte det sedan med fagning och slåtter fram till 2009, då Kimberly och Johan tog vid.

Änget får sin karaktär av ek, björk och hassel. Kring stora öppna slätter växer också en del ask.

Byssegårda änge kallas ibland också Gröngård.