Hogrän – Rodarve änge

Rodarve änge i Hogrän 2014
5

Fastighet

Hogrän Rodarve 3:1

5

Areal

0,4 hektar

5

Markägare

Roland Rodebjer och Irene Svensson, Rodarve, Hogrän

5

Brukare

Roland Rodebjer och Irene Svensson, Rodarve, Hogrän

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger alldeles invid gården, en öppen liten gräsmark längs vägen. Här växer två askar, två oxlar, en tall och en stor pil. Längs vägen står en rad lindar. Man kan finna ängsväxter som älväxing, ängshavre och mandelblom.

Änget har slagits varje år sedan mycket länge.