Källunge – Kullingbos lillänge

Kullingbos lillänge i Källunge 2014
5

Fastighet

Källunge Kullingbos 1:7

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Olof Broander, Kullingbos, Källunge

5

Brukare

Olof Broander, Kullingbos, Källunge

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Lillänget vid Kullingbos ligger alldeles intill gården. Änget är rikt på olika träd: här står en hel del tall, men också ek, ask, lönn, lundalm, apel, björk, gott om hassel och även två stora lindar. I lite öppnare gläntor kan man finna örter som brudbröd och svinrot. På ett ställe växer kungsängslilja. I ett hörn finns en liten brya.