Källunge – skolänget

Skolänget i Källunge 2014
5

Fastighet

Källunge Prästgården 1:1

5

Areal

1,1 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Källunge församling

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta änge ligger jämte skolan i Källunge.

En husgrund i nordöstra hörnet vittnar om människans närvaro redan under järnålder. Här står en hel del glest spridda tallar, men också ek, ask och lundalm, tillsammans med hassel. I de öppna slätterna kan man hitta bland annat brudbröd, svinrot, vårbrodd, gullviva och slåtterfibbla.

Källunge församling har hävdat änget under större delen av 1900-talet.