Kräklingbo – prästänget

Kräklingbo prästänge 2014
5

Fastighet

Kräklingbo Prästgården 1:1

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Ingemar Nyström

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

På 1699 års karta kan man se att nuvarande prästänget var en del av vidsträckta slåttermarker, från Ekeskogs, upp förbi kyrkan och vidare norrut. De är till stora delar ohävdade och igenväxande. Men en del i mitten, norr om landsvägen vid Kräklingbo kyrka, hålls ännu öppen med slåtter.

Närmast vägen ligger en helt öppen slätt. Bakom den står en lövvast med ask och hassel. Askarna är klappade ovanligt högt upp i detta änge. Längre in möter man två slätter, omgivna av ek, ask, björk och hassel. I änget finns de nedrasade resterna av en ovanligt grovstammig gammal ek, som har varit fridlyst.

Församlingen har hävdat änget så länge någon kan minnas.