Lau – Botels änge

Botels änge i Lau 2014
5

Fastighet

Lau Botels 1:2

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Bendelin Kerstin och Kaj Hedström

5

Brukare

Bendelin Kerstin och Kaj Hedström

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I mitten av änget öppnar sig en stor slätt, där små grupper av björk, hassel och ung ek står på små kullar. Längre in växer mer björk. I änget finner man bland annat vårbrodd, darrgräs, brudbröd, svinrot och ett bestånd av kungsängslilja.

I det sydöstra delen finns en liten plat där man kan skönja en äldre stensatt väg.

Tidigare brukades änget av Ester och Harald Hansson. 1965 tog hävden över av Gunvor och Erling Hansson.