Lau – Snausarve änge

Snausarve änge i Lau 2014
5

Fastighet

Lau Goks 1:8

5

Areal

1,5 hektar

5

Markägare

Tommy Kolmodin och Ninni Eriksson, Goks, Lau

5

Brukare

Tommy Kolmodin och Ninni Eriksson, Goks, Lau

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget kallas också askänget. Här växer grupper av ask, björk och hassel, med inslag av ek, tall, gran och vildapel. I mitten står träden lite tätare, medan nordvästra delen är en stor öppen slätt. Ute i slätten finns en brya. Runt om breder mattor av svinrot och höskallra ut sig, tillsammans med örter som johannesnycklar, brudsporre och slåtterfibbla. I skuggigare lägen står den vita skogsliljan.

Tidigare sköttes änget av Herrmanna och Ernfrid Söderberg, och sedan Ulla och Berndt Kolmodin, Goks, Lau. Sedan 2001 brukas marken av Tommy och Ninni.