Levide – Ollajvs änge

Ollajvs änge i Levide 2014
5

Fastighet

Levide Ollajvs 1:7

5

Areal

2,5 hektar

5

Markägare

Dag Orleifson och Katarina Struwe

Birgitta och Leif Orleifson

5

Brukare

Dag Orleifson och Katarina Struwe

Birgitta och Leif Orleifson

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Tvärs över vägen från gården ligger detta vackra änge, alldeles i norra ändan av ett stort stråk med gamla ängsmarker, som sträcker sig ned förbi prästängarna i Levide och Gerum.

Träd och buskar växer i dungar och grupper kring de öppna slätterna. Här finns ek, ask, björk och enstaka tall och apel, tillsammans med hassel och andra buskar. Rakt genom änget sträcker sig en kraftig lövvast. Längre in till höger ligger en stor vät.

Tidigare sköttes änget av Brita och Torsten Orleifsson. Dag och Leif tog vid år 1975.

Änget är beskrivet av Måns Ryberg (1947).