Levide – prästänget

Levide prästänge 2014
5

Fastighet

Levide Prästgården 1:1

5

Areal

1,7 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Levide bygdegårdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Under 1970-talet röjdes prästänget fram ur ett lövskogstillstånd av Åke Hansson, Hans Bodin med flera. Sedan dess har det hävdats på traditionellt vis. Från år 1994 är det Levide bygdegårdsförening som har ansvaret för hävden.

Det är förmodligen ganska länge sedan den tidigare hävden upphörde och marken blev skogbevuxen, sannolikt början av 1900-talet. Markerna i söder och öster vittnar om att hela skiftet Prästgården 1:1 har en liknande historia. Ännu längre tillbaka var alltsammans en del av omfattande ängsmarker.

De gamla träden har överlevt igenväxningsfasen, och står nu kvar i det halvöppna änget. Det är mest ek och ask, men även björk och hassel. I södra delen växer också några vackra lundalmar.

Både i syd- och nordkant avslöjar stensträngar var de äldre markanvändningsgränserna gick.