Levide – Sallmunds änge

Sallmunds änge i Levide 2014
5

Fastighet

Levide Sallmunds 1:6

5

Areal

0,3 hektar

5

Markägare

Bengt och Thomas Karlsson, Bjers, Lojsta

5

Brukare

Inga-Maj och Martin Karlsson, Sallmunds, Levide

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

I detta lilla änge växer ek, ask, lundalm och hassel. I skuggan under de täta kronorna växer bland annat hässleklocka. Där solen kommer ned finns en del örter som svinrot, darrgräs, brudbröd och mandelblom.

Familjen Karlsson har hävdat änget sedan 1985. Man slår alltihop med lie.