Lokrume – Björnungs änge

Björnungs änge i Lokrume 2014
5

Fastighet

5

Areal

2,14 hektar

5

Markägare

Anna och Bengt Lidström, Björnungs, Lokrume

5

Brukare

Anna och Bengt Lidström, Björnungs, Lokrume

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Björnungs änge var förr ett av de mer välkända gotländska ängena. I Bengt Petterssons avhandling om gotländsk natur från 1958 finns änget avbildat. Senare växte det igen till ett närmast lövskogsliknande tillstånd. År 2001 bestämde sig dock Anna och Bengt för att röja upp och börja hävda marken igen. Efter ett enormt arbete under flera år är nu änget i mycket gott skick och en fröjd att besöka.

En stor husgrund straxt innanför grindhålet i sydöstra hörnet vittnar om att här har människor bott och verkat redan under järnålder.