Lummelunda – kyrkänget

Lummelunda kyrkänge 2014
5

Fastighet

Lummelunda annex 1:1

5

Areal

2,9 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Lummelunda hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Kyrkänget är rikt på ask och hassel, men här finns även en del lundalm och lönn. I norra delen står några fina ekar. I några av de öppna slätterna kan man hitta örter som brudbröd, svinrot, slåtterfibbla och gullviva.

Änget sköttes tidigare genom kyrkliga syföreningens försorg. År 1995 tog Lummelunda församling vid, och därefter hembygdsföreningen, som nu ansvarar för hävden.