Lummelunda – Lundbjers änge

Lundbjers änge i Lummelunda 2014
5

Fastighet

Lummelunda Lundbjers 1:31

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Ingemar Lindgren, Lundbjers, Lummelunda

5

Brukare

Ingemar Lindgren, Lundbjers, Lummelunda

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger intill gården. Marken är svagt småkullig. I södra delen ligger en husgrund och en samling relativt grova block. Ungefär femtio meter från vägen finns en forngrav som grävdes ut i början av 1900-talet.

Ek, lundalm och ask står spridda i änget, tillsammans med hassel. I norra delen står en grov, vidkronig ek. Marken är beskuggad, men här och där växer bland annat vårbrodd och gullviva.

Ingemar har slagit änget sedan 1978. Tidigare sköttes hävden av Valborg och Axel Lindgren. Längre bak i tiden brukades marken av Viktor Wallin.