Lye – Sigulds änge

Sigulds änge i Lye 2014
5

Fastighet

Lye Sigulds 1:16

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Bengt Björkqvist

5

Brukare

Lye bygdegårdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget är huvudsakligen bevuxet med ek, men här finns även björk, rönn och några tallar. Under trädkronorna växer sparsamt med hassel. I de små gläntorna lever ängsväxter som svinrot, slåtterfibbla och gullviva.

Hembygdsföreningen i Lye såg till att änget hävdades mellan år 1987 och 2014. Därefter tog bygdegårdsföreningen vid.