Martebo – Binge änge

Binge änge i Martebo 2014
5

Fastighet

Martebo Binge 1:31

5

Areal

3,2 hektar

5

Markägare

Åsa och Magnus Bolin, Binge, Martebo

5

Brukare

Åsa och Magnus Bolin, Binge, Martebo

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger nära Björkeskogs men hör till gården Binge. Idag är det den enda marken i hela Martebo socken som ännu brukas som äng. Ängarna var förr inhägnade för att hålla betande djur borta. Spår av sådana hägnader finns här i form av ett stensträngssystem.

I änget växer rikligt av ask, ek och hassel, men även en del björk, vildapel och tall. Ask och björk växer oftast i större eller mindre grupper tillsammans med hasseln.

Den bördiga jorden gör att midsommarblomster och smörblommor står höga, trots en god hävd. Här finns ändå gott om ängsväxter: klasefibbla, brudsporre, svinrot, brudbröd, höskallra, liten blåklocka och många andra. Särskilt i fuktigare delar är vegetationen fin, i en svacka växer bland annat det hotade halvgräset hartmansstarr.

I änget finns två bryor: ormbryen och bingbryen. Martebopojkar födda mellan 1910 och 1930 har berättat att de i skolåldern brukade bada i bingbryen. Några lärde sig simma där, med en bräda som simdyna. Numera är bingbryen inte särskilt badvänlig, men på vintern går det bra att åka skridskor där.

Maria och Sten-Eric Björkegren, Binge, Martebo skötte änget från 1950-talet och ända fram till sekelskiftet. Före dem brukades marken av Gunnar Pettersson.