Mästerby – Missionshusänget

Missionshusänget i Mästerby 2014
5

Fastighet

Mästerby Pilungs 1:30

5

Areal

0,5 hektar

5

Markägare

Kerstin och Ulf Sjögren, Pilungs, Mästerby

5

Brukare

Kerstin och Ulf Sjögren, Pilungs, Mästerby

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger straxt väster om Pilungs gård, vid det gamla missionshuset, som nu är privatbostad. Området är en del av de omfattande ängsmarker söder om kyrkan som förr hölls i hävd. En del ek och ask inramar en ganska liten slätt.

Marken sköttes tidigare av Brita och Tore Sjögren. Kerstin och Ulf ansvarar för hävden sedan slutet av 1970-talet.