Mästerby – Pilungs änge

Pilungs änge i Mästerby 2014
5

Fastighet

Mästerby Pilungs 1:31

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Lars-Henrik Olofsson och Ulla Thomsson, Pilungs, Mästerby

5

Brukare

Lars-Henrik Olofsson och Ulla Thomsson, Pilungs, Mästerby

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger söder om Pilungs gård, straxt intill prästänget. De stora ekarna ger karaktär, tillsammans med hassel, några björkar och tallar, och en rad askar i norra kanten mot åkrarna. Här växer också någon apel. I slätterna finner man gott om ängsväxter som gullviva, svinrot, brudbröd och många andra.

Nuvarande brukare har slagit änget sedan år 1992. Innan dess nyttjades marken till bete.