Mästerby – prästänget

Mästerby prästänge 2014
5

Fastighet

Mästerby annex 1:1

5

Areal

2,9 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Mästerby hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget består av två delar, och det är den norra delen som idag benämns prästänget. Marken här är bevuxen med flera gamla grova ekar. Kring de öppna slätterna står ask, björk, lundalm, hassel, kornell, hagtorn och apel i vastar och grupper. I änget växer bland annat orkidéer som johannesnycklar, brudsporre och nattviol.

I denna del har IOGT-NTO haft hand om hävden i över sextio år, men 1993 tog hembygdsföreningen över ansvaret för hävden. Förr i tiden hade IOGT sitt sommarting här, efter utförd slåtter.

Sedan år 1998 är prästänget del av ett kyrkoreservat. 2005 blev området också en del av EU’s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.