Mästerby – Varpaänget

Varpaänget i Mästerby 2014
5

Fastighet

Mästerby annex 1:1

5

Areal

2,o hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Banda VK

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Prästänget i Mästerby består av två delar, där Banda varpaklubb hävdar den södra delen. Den är till stor del en öppen slätt, kantad av bland annat stora ekar med yviga kronor. Här finns också ask och björk. I änget växer bland annat vårbrodd, darrgräs, brudbröd och svinrot. Närmare landsvägen står träden lite tätare, och i kanten går en stensträng, en förhistorisk hägnad.

Änget gränsar i norr till den del av änget som hembygdsföreningen hävdar och här i kanten står också föreningens slåtterbod. I väster begränsas änget mot landsvägen av en bandfast tun.

Änget har fagats och slagits på traditionellt sätt under lång tid, sedan 1940-talet av varpaklubben. Det odlades upp till varp- och pärkplan efter kriget, och under 1960-talet gödslades vissa delar med superfosfat, men sedan dess har ingen gödsel tillförts.

I samband med slåttern kastar man alltid varpa här, och även andra klubbar från ön brukar komma hit och kasta på sensommaren.

Sedan år 1998 är marken en del i ett kyrkoreservat. 2005 blev området också en del av EU’s nätverk av skyddade områden, Natura 2000.