Näs – Drakarve änge (västra delen)

Drakarve änge (västra delen) i Näs 2014
5

Fastighet

Näs Drakarve 1:31

5

Areal

0,9 hektar

5

Markägare

Anette och Lars-Peter Ekedahl, Drakarve, Näs

5

Brukare

Anette och Lars-Peter Ekedahl, Drakarve, Näs

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

En liten bit in från Markvägen i östra Näs ligger ett ängesområde som består av tre delar. Många av slätterna har formen av små åkrar, men här, i den del som ligger närmast åt vägen står träden friare. Här växer ek, ask, björk, lönn, tall, lundalm, sälg, brakved och hassel i vastar och grupper.

Änget har hävdats under lång tid. Det har dock inte hela tiden hävdats med årlig slåtter, utan ibland har det varit vartannat år. Från och med år 2000 är det Anette och Lars-Peter som ansvarar för hävden. Tidigare sköttes marken av Lars-Peters bror Ingvar, och före honom av deras föräldrar Ingegärd och Bengt Ekedahl.