Näs – Drakarve änge

Drakarve änge i Näs 2014
5

Fastighet

Näs Drakarve 1:30

5

Areal

2,5 hektar

5

Markägare

Eivor och Sören Norrby, Drakarve, Näs

5

Brukare

Göte Norrby, Nygranne, Fide

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger i den del av Näs socken som kallas austamarki. Området har brukats av människan sedan mycket länge. Här låg vid tiden för Kristi födelse en eller flera gårdar. Kvar idag är tre husgrunder och ett antal hägnadsrester, stensträngar.

Änget är idag en blandning mellan ängsmark med buskar och träd, och helt öppna delar som tidigare varit åkermark. Alla de olika delarna har olika namn. När man kommer in i änget, i Jakobs bruten, vambi långkammarn och treträngi, dominerar framför allt ask och hassel. Brandstädar och liststycket är gamla åkrar som är på väg att naturaliseras. Mellan de bägge åkrarna ligger gubbens kviar, en husgrund från järnåldern. Byänge nedanför är lite fuktigare och mest beväxt med björk och ask. I änget kan man hitta ängsväxter som darrgräs, brudbröd, slåtterfibbla och gullviva.

Eivor och Sören Norrby brukade marken från 1970, då de tog över efter Alma och K-G Norrby. Nu är det deras son Göte Norrby som har hand om änget.