Norrlanda – Björke änge

BJörke änge i Norrlanda 2014
5

Fastighet

Norrlanda Björke 1:13

5

Areal

0,4 hektar

5

Markägare

Ulf Larsson, Björke, Norrlanda

5

Brukare

Ulf Larsson, Björke, Norrlanda

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta änge, som ligger straxt bakom gården, får sin prägel av ek, men här växer också ask, björk, tall, hassel och några lundalmar. På våren blommar massor av gullvivor. Ulf har slagit änget sedan år 1995. Innan dess betades marken.