Norrlanda – Broe änge

Broe änge i Norrlanda 2014
5

Fastighet

Norrlanda Broe 1:10, Norrlanda Stora Bringes 1:17

5

Areal

1,8 hektar

5

Markägare

Erik Jakobsson, Broe, Norrlanda

5

Brukare

Erik Jakobsson och Julia Kråka, Broe, Norrlanda

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta änge ligger, som många andra, i en lövskogsrest helt omgiven av öppna åkermarker. Strax norr om kyrkan rinner Djupåns rätade fåra förbi. Följer man den når man snart lövskogen där plötsligt skogen lämnar plats för änget. Det inramas av täta lövvastar med ask och hassel. Ek, hassel och en dubbelbjörk förekommer i små grupper medan ridåer bildas av ask och hassel. Alltsammans skapar en fin rumskänsla. I ängsfloran ingår krissla, blodtopp, backklöver, lundstarr, slåtterfibbla och svinrot. Broe änge är ett mycket vackert exempel på löväng.

En gammal väg skär tvärs igenom norra delen, och en husgrund längst bort i nordöstra hörnet vittnar om att detta är urgammal kulturmark. Änget slogs av Eriks föräldrar Gerda och Olof Jakobsson fram till år 1959. Därefter följde ett uppehåll, tills Erik återupptog hävden i slutet av 1980-talet.