Öja – Barkarve änge

 

Barkarve änge i Öja 2014
5

Fastighet

5

Areal

2,0 hektar

5

Markägare

Sonja och Lasse Jakobsson, Barkarve, Öja

5

Brukare

Sonja och Lasse Jakobsson, Barkarve, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett nästan helt öppet änge mittemot Lasses änge i Öja. Markväxtligheten är fin och bitvis örtrik. Området har skötts med slåtter i många år av Sonja och Lasse. Under 1950- och 1960-talet slogs änget av G.A. Lundgren.