Öja – Domerarve backen

Domerarve backen i Öja 2014
5

Fastighet

Öja Domerarve 1:8

5

Areal

0,6 hektar

5

Markägare

Anders Jernberg, Prästgården, Fardhem

5

Brukare

Erik Larsson, Domerarve, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett öppet änge vid vägen mitt emot Ockesänget strax norr om Öja kyrka.

Marken brukades tidigare av Greta och Efraim Larsson.