Öja – Domerarve sandänge

Domerarve sandänge i Öja 2014
5

Fastighet

Öja Domerarve 1:8

5

Areal

2,2 hektar

5

Markägare

Anders Jernberg, Prästgården, Fardhem

5

Brukare

Erik Larsson, Domerarve, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett välhävdat fint änge med stora öppna slätter omväxlande med träd och buskar som växer i dungar och lövvastar där marken är lite mer ojämn. Här står mest björk, men även mycket hassel och en del ek och ask. I slätterna breder en örtrik markväxtlighet ut sig. Runt hela änget löper fint upplagda vastar.

På skattläggningskartan från 1702-03 kan man se att ett brett stråk öster om Öja kyrka brukades som äng på den tiden. Än idag är flera stycken i god hävd, och sandänget vid Domerarve är ett av dem. En bit alldeles norr om änget, som idag kallas sandängsåkern, odlades upp av Eriks farfars mor vid förra sekelskiftet, när hennes man var i Amerika för att tjäna pengar.

Marken brukades tidigare av Greta och Efraim Larsson.