Öja – Lasses änge

Lasses änge i Öja 2014
5

Fastighet

Öja Lasses 2:1

5

Areal

4,0 hektar

5

Markägare

Dan Norman, Lasses, Öja

5

Brukare

Dan Norman, Lasses, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Till gården Lasses i Öja hör hemänget, den del av all ängsmark som ligger alldeles invid gården. Idag är det den enda av gårdens marker som ännu brukas som äng.

Marken har nyttjats sedan mycket lång tid. Under järnåldern bedrevs jordbruk med årder, något som till slut gav upphov till bassängliknande åkerformer. Här finns också stensträngar, och rester av en gammal fägata. Senare kom marken att brukas som äng. Skattläggningskartan över Öja socken från 1702-03 visar att nästan all mark mellan gårdarna Rudvier, Burge och Ollajvs var äng på den tiden. I registret till kartan kallas änget Hemänge, och beskrivs som hårdvall beväxt med ek, björk och hassel.

Här växer bland annat ek, björk, oxel och hassel. Ett par av ekarna jämte gården är imponerande. Ute i de fuktiga slätterna finner man tätt med växter som höskallra, nattviol och svinrot. Den fina hävden har gjort att riktigt känsliga slåtteranpassade örter som tidigblommande ögontröst, ängsvädd och slåtterblomma lever här. I Lasses änge finns en rikedom på växtarter som på ytterst få andra platser.

Bengt Persson slog änget fram till 1991, och därefter sköttes det av hans svärdotter Gerd Persson. År 1999 tog Dan Norman och Malin Lif över ansvaret för hävden.

 

Sortera