Öja – Ockesänget

Ockesänget i Öja 2014
5

Fastighet

Öja Olovs 1:15

5

Areal

2,1 hektar

5

Markägare

Ulla och Marguerite Stjärnholm, Burgsvik

5

Brukare

Ulla och Marguerite Stjärnholm, Burgsvik

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget hör till gården Olovs i Öja.

Mycket av ängsmarken i norra Öja har vuxit igen till lövskog, men här hävdas den östra delen längs med vägen. Längre in tätnar lövskogen, men en del slätter hålls ändå öppna mellan träden. Några grova gamla ekar står spridda i änget. Här står också ask, björk, hassel, sälg, apel och hagtorn. Ute i de ganska fuktiga slätterna hittar man ängsväxter som svinrot, höskallra och ängsvädd.

Änget sköttes av bröderna Nils och Vicktor Lundgren under större delen av 1900-talet.

Ockesänget är beskrivet av Måns Ryberg (1947).