Öja – prästänget (västra delen)

Öja prästänge (västra delen) 2014
5

Fastighet

Öja Prästgården 1:1

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Johan Sedersten, Unghanse, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Längst in i det gamla prästänget öppnar sig två stora slätter. Kring dem står ek, björk, hassel, oxel och apel i täta bryn. Alldeles när man kommer in i änget norrifrån växer en mäktig flerstammig björk. I delar av bredsrummen kan man finna en örtrik markväxtlighet, med örter som brudsporre, svinrot, höskallra och ängsvädd.

Här har varit ängsmark mycket länge. I början av 1700-talet var änget en del av ett omfattande stråk väster om Öja kyrka. Familjen Sedersten har arrenderat prästjorden och hävdat änget sedan 1920-talet. Det har gått från far till son: först Olof Sedersten, sedan Gustav, Allan och från 1995 Johan. År 1981 kom pastoratets ängskommitté att överta ansvaret för hävden av delen närmast kyrkan.