Öja – Skärsänge

Skärsänge i Öja 2014
5

Fastighet

Öja Roes 1:38

5

Areal

0,8 hektar

5

Markägare

Jan-Olof Ståhl, Stockholm

5

Brukare

Sören Wessman, Gisle, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Ett litet änge med några dungar med ek, ask, björk och hassel kring de öppna slätterna. Längs södra och östra kanten löper vastar.

Här växer gott om darrgräs, ängsvädd och höskallra, och även en del späd ögontröst.

Marken sköttes under lång tid av Astrid och Karl Johan Jacobsson. Astrid, som var barnfödd på gården Domerarve, var med och fagade änget i över sextio år. Dessförinnan slogs änget av av Robert Jacobsson.