Öja – Unghanse storänge

Unghanse storänge i Öja 2014
5

Fastighet

Öja Unghanse 1:38

5

Areal

4,3 hektar

5

Markägare

Greta och Åke Pettersson, Unghanse, Öja

5

Brukare

Greta och Åke Pettersson, Unghanse, Öja

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Dessa marker har brukats sedan mycket länge. Ett tydligt bevis på det är de förhistoriska åkrar som man finner här. Gångna tiders åkerbruk med årder har fått till följd att de gamla slätterna är omgivna av små vallar, och på våren blir vattnet ofta stående inne på själva åkerytorna.

Lövvastar med ek, ask, björk, tall, oxel och hassel omgärdar de öppna slätterna. Här växer gott om örter som svinrot, ängsvädd, höskallra, brudbröd, vildlin och gullviva.

Marken brukades tidigare av Maria och Verner Pettersson. Greta och Åke har hävdat änget sedan början av 1960-talet, under många år även tillsammans med Åkes bror Stig.

Änget är beskrivet av Magnus Martinsson (1999).