Othem – File änge

File änge i Othem 2014
5

Fastighet

Othem File 1:20

5

Areal

0,4 hektar

5

Markägare

Kristina Brander Wessman och Hans Wessman, Stockholm

5

Brukare

Kristina Brander Wessman och Hans Wessman, Stockholm

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Detta är en mark som är rik på hassel. Här står också ek, ask och björk.

Området stod obrukat och växte igen under större delen av 1900-talet, men under 1970-talet började Ingrid och Sven röja och återuppta hävden i en del av de gamla ängsmarkerna. År 2014 tog Kristina och Hans vid, och för ängshävden vidare.