Othem – korsänget

Othem korsänge 2014
5

Fastighet

Othem Prästgården 1:1

5

Areal

4,4 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Freddy Gardelin, Prästgården, Othem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Femhundra meter söder om Othem kors ligger socknens prästänge, korsänget. Detta änge är en riktig klenod, som har hållits i utmärkt hävd av brukare efter brukare: Karl Ronström, Emil Jonsson, Olof Karlsson, och senast under 1990-talet Inger och Bror Johansson. Nuvarande brukare tog vid år 1997.

Från vägen går man genom en svagt sluttande avlång slätt, kantad av ek, ask, asp, björk, vildapel och hassel. Här restes ett bandtun år 2000.

Sedan kommer man ut i den stora slätten mitt i änget. I denna del står glest med gamla björkar och tallar, tillsammans med en del ask och hassel. Allt ger en öppen och ljus känsla. Tätt med örter som brudsporre, svinrot, höskallra, slåtterfibbla och klasefibbla, och ett mycket känsligt och krävande strå, den lilla hårstarren: allt visar med sin närvaro på en väldigt fin ängsflora. Längre bort står träden tätare igen, grupper av ask, björk, hassel och några grova aspar. Längre västerut övergår änget i trädklädd mark som inte längre slås.

Terrasskanter och en svärdslipningssten vittnar om människans närvaro sedan urminnes tid.