Rute – prästänget

Rute prästänge 2014
5

Fastighet

Rute Prästgården 1:1

5

Areal

1,4 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Rute hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Förr slogs hela dalen, från Stora Valla ned mot Valleviken. Norra delen av prästjorden, närmast vägen, har röjts i omgångar och hålls nu åter öppen med slåtter. Området kallas ofta Vallaänget.

Här står vackra gamla ekar spridda kring små slätter, tillsammans med ask, hassel, asp och någon björk. Här blommar ängsväxter som gullviva, jungfrulin och svinrot på försommaren.

Tidigare sköttes änget av John Hellenberg. Sedan 1984 håller hembygdsföreningen i hävden. Till slåttern samlas mycket folk, och utomhusgudstjänst hör till.