Rute – Stora Valle änge

Stora Valle änge i Rute 2014
5

Fastighet

Rute Stora Valle 1:11

5

Areal

2,8 hektar

5

Markägare

Birgit och Stig Pettersson, Stora Valle, Rute

5

Brukare

Birgit och Stig Pettersson, Stora Valle, Rute

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Änget ligger längs med den nedre delen av dalgången norrut från Valleviken. Här har man slagit sitt gräs sedan mycket länge. Marken är så fuktig att den har kunnat hållas helt öppen, utan att torka ut. Västra delen är något torrare, och där står också dungar av ek, ask, björk och hassel. Markväxtligheten är tät och örtrik, här finns gott om ängsvädd, klasefibbla och andra ängsväxter.

Ebba och Harry Westöö hävdade detta änge under en så stor del av 1900-talet, att det har kommit att kallas Westöös änge. Den igenvuxna marken alldeles söder om änget slogs fram till 1959.