Sjonhem – Gervide änge

Gervide änge i Sjonhem 2014
5

Fastighet

Sjonhem Gervide 1:35

5

Areal

8,4 hektar

5

Markägare

Eva och Tore Fahlstedt, Gervide, Sjonhem

5

Brukare

Eva och Tore Fahlstedt, Gervide, Sjonhem

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Går man förbi de återuppbyggda järnåldershusen i Gervide kommer man in i änget. Närmast öppnar sig stora slätter, med bara någon enstaka hassel eller apel. Längre in står träden tätare, ek, ask, björk, tall och en del alm. De handgrävda dikena avslöjar att marken också har brukats som åker. Skattläggningskartan från åren 1699-1700 visar dock att här var äng då. Även ängsväxter som slåtterfibbla och klasefibbla visar att detta har varit en fodermark sedan mycket länge.

Gervide gård har varit i familjens ägo sedan 1715. Tores föräldrar Elin och Artur Fahlstedt köpte till halva änget av Karl Gustav Klimberg vid Lilla Sojvide. Under senare delen av 1900-talet blev det ett uppehåll i slåttern, och marken nyttjades enbart till bete. Sedan år 1995 har den gamla hävden återupptagits.