Stånga – Frixarve änge

 

Frixarve änge i Stånga 2014
5

Fastighet

Stånga Frixarve

5

Areal

4,1 hektar

5

Markägare

Heléne och Ulf Hägg, Frixarve, Stånga

5

Brukare

Heléne och Ulf Hägg, Frixarve, Stånga

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Frixarve änge är ett stort och lummigt ängesområde intill gården, präglat av rejäla ekar och mycket hassel. Här finns också öppna slätter. Änget efterbetas med nötkreatur. Heléne och Ulf har ansvarat för hävden sedan slutet av 1990-talet, tillsammans med släkt och vänner.