Stenkumla – prästänget

Stenkumla prästänge 2014
5

Fastighet

Stenkumla Prästgården 1:1

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Fredrik Åkerblom, Bertels, Stenkumla

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter
Information om änget

Straxt bakom kyrkan, nedanför slänten mellan tallskogen på hällmarkerna och åkermarken i dalen, öppnar sig prästänget. Här står ek, ask, asp, björk, oxel, apel, sälg, hassel och även lite tall och gran. Mest utmärkande är kanske ändå den jättestora poppeln. På en del ställen kan man hitta gott om ängsväxter som höskallra och brudsporre.

Rosel och Torgny har hävdat prästänget sedan 1975. Sedan år 1998 är området en del av ett kyrkoreservat.