Stenkyrka – hembygdsänget

Hembygdsänget i Stenkyrka 2014
5

Fastighet

Stenkyrka Prästgården 1:1

5

Areal

1,0 hektar

5

Markägare

kyrkan

5

Brukare

Stenkyrka hembygdsförening

Info om slåtter och annat
  • Här är datum för fagning
  • Här är datum för slåtter

Hembygdsänget kallades från början skolänget, men från 1943, då hembygdsföreningen fick återuppbygga den gamla knuttimrade Tystebolsstugan där, kom änget att kallas hembygdsänget. Sedan 1940-talet har änget skötts av föreningen med fagning på våren till majelden som brunnit där varje år. Slåttern hölls i mitten av juli då man samtidigt höll årsmöte med lite festlighet. Numera fagar barnen i Stenkyrka skola änget, under ledning av lärare och en ängskommitté. Slåtter sker med slåtterbalk så att änget är nyslaget till mitten av juli, då årets lammfest hålles.

I änget finns hitflyttade bulhus, snickarbod, bastu, en hjulekergrav från 1000-talet, gårdskors och en knuttimrad strandbod. I husen förvaras 1 300 gamla föremål från bygden.

Alltsammans i beskydd av vidkroniga ekar samt några askar och björkar. Hasselbuskagen står bitvis täta. Vegetationen domineras av gullviva, ängskovall, sårläka, blodnäva och skogsstarr. I södra delen växer bland annat brudbröd, rödklöver, svartkämpar, darrgräs, brunört, klasefibbla, äkta johannesört och svinrot.